2014. január 9., csütörtök

Vágy és ragaszkodás - Prof. dr. Popper Péter

Mi köt össze két embert?  Mi választ el két embert? Mi köt össze, és mi választ el két embert?
 
Mi kapcsol egymáshoz minket?
A karma? 
• Amit a köztes létben (Bar-do) az ember maga épít magának elmúlt élete tetteinek következményeiként és a javítás lehetősége érdekében? 
• A megváltoztathatatlan vasvégzet (ananké), az istenek akarata? A sors, amivé a végzet megenyhült, s már az ember is formálhatja földi életében…? 
• …a vallás, ami nem választhatja el, amit Isten összekötött? 
• A véletlen találkozás során fellobbanó szexuális vágy? 
A szerelem? Az érdek? A félelem a magánytól? A társadalmi konvenciók? A szülők akarata? Egy véletlenül fogant gyermek?
 
Miért válik olyan ritkán valósággá Illyés Gyula verse:
A szenvedély, mely a mulandó izmot vaspántként kapcsolta csontunk köré
hogy megízlelvén őrizzük a titkot:
egy pillanatra sorsunk istené,

a szenvedély majd elmúlik. A boldog percek,
az éj, a kéj már senkié,
heverünk torzan, mint a páros szobrok,
ha tömbjüket az idő széttöré.

De jönnek majd új közös kapcsok, láncok,
megtartóbbak, mint minden karolás:
futnak arcomon, arcodon a ráncok.

S majd fonalai őszülő hajaknak 
tanítják, mi az összetartozás, 
amelyet ketté Isten sem szakaszthat.
(Kapcsok)
 
 
Mi választ el minket egymástól?
A karma. A vasvégzet. A sors. A szexuális eksztázis kialvása. A szerelem elmúlása. Újabb csábítás. Az érdek. A mókuskerék, vagyis az unalom, a közöny. A páros magány. Szülők, barátok szuggesztív befolyásolása. A gyermektelenség.
Uramisten! Majdnem ugyanazok a helyzetek, érzések, élmények, pozitív vagy negatív formában. Mit tegyünk?
Annyi látható, hogy majdnem mindegyiknek valamilyen köze van a vágyhoz. A vágyaknak központi szerepe van a Buddha filozófiájában. 
A híres benáreszi beszéd négy fő tétele:
Minden lét szenvedés.
Minden szenvedés oka az életvágy.
Aki nem vágyik élni, nem szenved.
A szenvedés kioltására a nyolctagú ösvény végigjárása alkalmas.
 
A vágyak kioltása tehát megszünteti a szenvedést, és az ilyen fokra emelkedett ember leszállhat a lét kerekéről, nem kell már újra megszületnie.
Hát most mihez kezdünk a vágyak vágyával, a szerelemmel? E pillanatban a reinkarnáció nem érdekel minket. Testesüljön csak meg újra, aki a földi életre vágyik. De a szenvedésről szívesen lemondana.
A modern buddhizmus fejlődése során bizonyos szempontból korrigálta a Mester tanítását. Eszerint a szenvedést nem a vágyak okozzák, hanem a ragaszkodás!
 
Mit jelent a ragaszkodás?
Nyelvünk logikája szerint pozitív jelentése van: valakihez vagy valamihez való szoros érzelmi és intellektuális kötődést, szeretet megtartani akarást, birtoklást fejez ki.
Tehát amikor Buddha a vágyak megszüntetéséről beszél, vajon nem a vágyakhoz való ragaszkodást érti-e rajta?
Csakhogy a kérdés ennél bonyolultabb. Olyan vágyak is keletkezhetnek az emberben, hogy valamitől vagy valakitől megszabaduljon. Avagy leszokjon az italról, a dohányzásról, a drogról. Megszüntessen magában negatív karektervonásokat, hajlamot a dührohamra, a megalázkodásra, a szorongásra. S ezekhez a szabadulási vágyakhoz éppen olyan erősen lehet ragaszkodni, mint a megőrzésre vonatkozóktól.
Mindez azt jelentené, hogy nem a vágyakat kell megszüntetni, hanem a ragaszkodást? Ha a ragaszkodás megszűnik, a vágyak sorsa alakuljon a saját törvényei szerint: szűnjenek meg, váljanak szellemivé, szublimálódjanak, netán időnként még kellemetlenkedjenek is – már nem kell velük törődni.
Ezt jelenti a buddhizmus vagy a taoizmus, a konfucianizmus sokat felhánytorgatott közönye, amelyik csak a részvét érzését őrzi meg. Az együttérzését, a részvétét, amelynek a nevében sohasem öltek, míg a gyűlölet és a szeretet nevében emberek millióit pusztították el.
 
Vagyis…
Mi köt össze két embert? A ragaszkodás ahhoz, hogy együtt éljenek.
Mi választ el két embert? A ragaszkodás ahhoz, hogy kapcsolatuknak vége van.
Ez ilyen egyszerű? Igen, ez ilyen egyszerű. 
De rettenetesen meg lehet bonyolítani.
 
Prof. dr. Popper Péter
pszichológus, író

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése